Novinky:
- Kdo chce být moje SB TADY!
- Povídka: Andělé a Démoni TADY! (poslední přidaná kapitola je 8.)
- Nejnovější mimipovídečka: Odešel zdroj života TADY!

Listopad 2010

Sídla 3

18. listopadu 2010 v 20:33 | Luchia
1. Zázemí města můžeme vymezit na základě _____. 
přirozeného přírůstku obyvatel 
dojížďky za prací 
stěhování

Sídla 2

18. listopadu 2010 v 20:33 | Luchia
1. Vzrůst podílu obyvatelstva žijícího ve městech nazýváme _____. 
urbanizace 
depopulace 
suburbanizace

Obyvatelstvo 4

18. listopadu 2010 v 20:32 | Luchia
1. Poměr mezi počtem obyvatel a plochou území, které obývají, udává _____. 
přirozený přírůstek 
hustota osídlení 
hustota zalidnění

Obyvatelstvo 3

18. listopadu 2010 v 20:32 | Luchia
1. Počet narozených dětí připadajících na tisíc obyvatel v určitém roce udává _____. 
mortalita 
porodnost 
úhrnná plodnost

Sídla 1

18. listopadu 2010 v 20:32 | Luchia
1. V současnosti žije ve městech asi _____ obyvatel Země. 
50 % 
30 % 
70 %